Sprawdź, czy Twoje ewidencje są prawidłowe

Abyś mógł prawidłowo wypełnić deklarację i obliczyć należny/naliczony VAT – musisz prowadzić bezbłędną ewidencję zakupów i sprzedaży. Każda pomyłka w tym dokumencie skutkuje rozliczeniem podatku w błędnej wysokości.

Porady ekspertów

Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów do celów VAT

Pytanie: Spółka prowadzi ewidencję przebiegu dla pojazdów, dla których złożyła informację VAT-26. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej. Kiedy ewidencja powinna być podpisana przez pracodawcę? Czy koniecznie w następującym dniu? Jak opisać dokładnie cel wyjazdu służbowego? W spółce są często wyjazdy służbowe do sklepów po zaopatrzenie. Czy w rubryce cel wyjazdu wystarczy określenie zaopatrzenie, czy trzeba dokładnie wpisywać, co dokładnie się kupowało? Firma założyła do ewidencji legendę do każdego miesiąca, gdzie dokładnie jest opisany cel wyjazdu.

W przypadku działalności rolniczej i gospodarczej wystarczy jedna ewidencja VAT

Pytanie: Rolnik, czynny podatnik VAT zamierza zarejestrować działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla rolnictwa. W związku z tym moje pytanie dotyczy ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Czy prowadzimy jeden rejestr zakupu i sprzedaży? Czy oddzielnie dla działalności gospodarczej i oddzielnie dla rolniczego VAT? Według mnie prowadzimy jeden rejestr i składamy jedną deklarację. Czy moje postępowanie jest słuszne?

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT przez podatników zagranicznych

Pytanie: W jakich sytuacjach polska ustawa o VAT nakłada na podmioty z innych państw będących podatnikami podatku od wartości dodanej obowiązki ewidencyjne? Jakie to są obowiązki?

Komentarze

Sprawdź, czy Twoje ewidencje są prawidłowe

Abyś mógł prawidłowo wypełnić deklarację i obliczyć należny/naliczony VAT – musisz prowadzić bezbłędną ewidencję zakupów i sprzedaży. Każda pomyłka w tym dokumencie skutkuje rozliczeniem podatku w błędnej wysokości.

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT

Jeśli wykorzystujesz w firmie samochód osobowy, to do odliczenia VAT musisz prowadzić ewidencję jego przebiegu. Prowadzisz ja przez cały czas, kiedy używasz pojazdu na potrzeby firmowe.