Pamiętaj, że reguły INCOTERMS wpływają na obowiązek podatkowy

Księgowi mają kłopoty z rozliczaniem VAT w transakcjach transgranicznych, gdzie normą jest stosowanie reguł INCOTERMS. Trzeba pamiętać, że w zależności od wybranej reguły, obowiązek podatkowy w VAT może powstawać na odmiennych zasadach.

Jakie dokumenty uprawniają do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie towarów

Jedną z czynności generujących obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług jest eksport towarów, którego definicja legalna zawarta jest w art. 2 pkt 8 ustawy o VAT. Na jej podstawie należy wyróżnić tzw. eksport bezpośredni i pośredni. W obu przypadkach nieco inaczej stosujemy stawkę 0%.

Czy śródlądowy transport pasażerski korzysta z obniżonej stawki VAT?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule tylko z pozoru jest sprawą prostą. I chociaż z załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika, że do tego typu usługi, stosuje się stawkę 8%, to organy skarbowe postanowiły, że tak prosto i łatwo nie będzie. Sprawdź szczegóły.

Zobacz, czy usługi pośrednictwa w transporcie mogą korzystać z preferencji

Zastosowanie stawki w wysokości 0% do usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego, jest możliwe tylko pod warunkiem posiadania dokumentów wymienionych w art. 85 ust. 5 ustawy o VAT.

Stosowanie obniżonych stawek VAT – transport śródlądowy

Od jakiegoś czasu organy podatkowe położone w miejscowościach z popularnym transportem pasażerskim rzecznym lub morskim, zaczęły kwestionować stawkę 8% na usługi transportu śródlądowego. Nad morzem problem dotyczy głównie rejsów w celu nurkowania i łowienie ryb.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usługach transportowych rozliczanych okresowo

Podatnicy wykonujący m.in. usługi transportowe wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo wykryć obowiązek podatkowy w przypadku usług rozliczanych okresowo. Niestety nie wiedzą tego także sądy administracyjne.

Jaki kurs przeliczeniowy zastosować przy imporcie usługi transportowej

 Podatnicy mają problem z prawidłowym ustaleniem kursu waluty z faktur wystawianych przez podatników zagranicznych.

Jak rozliczać VAT przy usługach spedycyjnych

Chociaż w języku potocznym spedycja i transport są tożsame, to jednak na gruncie prawnym i prawno-podatkowym są to odrębne instytucje. Sprawdź zatem, jak poprawnie rozliczać tego typu usługi.