Podatnicy mają kłopoty z ustalaniem miejsca świadczenia usługi

Miejsce opodatkowania VAT świadczenia usług w międzynarodowym obrocie profesjonalnym (B2B) zasadniczo znajduje się w kraju siedziby usługobiorcy. Sprawa komplikuje się jednak, gdy pojawiają się wątpliwości co do tego, czy usługobiorca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności oraz czy to stałe miejsce prowadzenia działalności powinno wyznaczać kraj opodatkowania usług.

Porady ekspertów

Zwrot ulgi na złe długi w związku ze zbyciem wierzytelności

Pytanie: Spółka skorzystała z odliczenia VAT z tytułu ulgi na złe długi. Teraz chcemy sprzedać wierzytelność (niestety po cenie niższej niż należność). Czy w miesiącu uznania naszego rachunku bankowego musimy w deklaracji VAT za ten miesiąc powiększyć podstawę i VAT należny w kwotach pierwotnych (przy uldze na złe długi), czy tylko od kwoty uzyskanej ze sprzedaży? Jak obliczyć stratę pomiędzy należnością (netto czy brutto) a sprzedażą wierzytelności, zakładając, że oddamy VAT, który odliczyliśmy pierwotnie?

Zapłata trzech rat leasingowych w jednym miesiącu a prawo odliczenia VAT

Pytanie: Firma rozliczająca się na zasadach ogólnych KPiR + VAT ma w leasingu samochód osobowy i płaci ratę miesięcznie około 5.000 zł + VAT. Osoba ta odlicza 50% VAT. Mój klient ma przypływ gotówki i poprosił towarzystwo leasingowe o przeliczenie, bo chce jednorazowo zapłacić trzy raty w jednym miesiącu. Czy w związku z tym ma prawo do kosztów od tych trzech rat i od przeliczenia i czy może odliczyć VAT?

Stawka VAT przy sprzedaży karnetów wstępu na siłownię i fitness

Pytanie: Nasza firma świadczy usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej (93.13.Z) polegające na prowadzeniu fitness klubu i siłowni. Fitness klub w ramach wykupionego karnetu upoważnia nabywcę do uczestnictwa w zajęciach grupowych typu zumba, step, tabata czy pilates prowadzonych przez instruktorów w określone dni wg grafiku zajęć. Natomiast karnety na siłownię uprawniają do korzystania z siłowni bez ograniczeń w godzinach otwarcia klubu (zarówno samodzielnie, jak i pod okiem instruktora). Istnieją różne interpretacje co do stosowania stawki VAT za takie bilety wstępu (8 i 23%). Którą stawkę VAT należy stosować?

Komentarze ekspertów

Zapłata za towar bonem nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Przedsiębiorcy płacą niekiedy za określone towary bądź usługi nie gotówką, lecz nabytymi wcześniej bonami. Ten sposób zapłaty nie wyłącza ich prawa do odliczania związanego z tego rodzaju zakupami VAT naliczonego, chociaż nie w każdym przypadku jest to możliwe. To samo dotyczy wydatków dotyczących nabycia samych bonów.

Sprzedaż mieszana wymaga korekty rocznej

Po zakończeniu roku podatnik prowadzący sprzedaż mieszaną musi obliczyć strukturę obrotów dla tego roku. Posłuży ona do korekty VAT naliczonego za cały miniony rok. Jednocześnie wyliczona proporcja stanowi wstępne rozliczenie podatku naliczonego w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

Rozliczanie VAT od kosztów przesyłki części samochodowych

W dzisiejszych czasach niemal każda firma posiada samochód. W celu naprawy bądź modernizacji tych pojazdów podatnicy wykorzystują części i akcesoria kupione przez Internet. Od kosztów przesyłki mają prawo odliczyć podatek.

Aktualności

Wraca klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Organy podatkowe będą oceniać, czy zastosowana przez przedsiębiorcę optymalizacja nie jest unikaniem opodatkowania. Jeżeli fiskus uzna, że tak – wymierzy odpowiednio podatek. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znalazła się w najnowszej wersji zmian w Ordynacji podatkowej.

Posiłek profilaktyczny nie jest świadczeniem podlegającym VAT

W okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, pracodawca powinien zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni napoje i posiłki profilaktyczne. Taka działalność pracodawcy może wywoływać skutki na gruncie przepisów ustawy o VAT.

NSA zmienił stanowisko na temat przyspieszonego zwrotu VAT

Zapłata kwoty wynikającej z faktury przez potrącenie wierzytelności nie pozwala na uzyskanie przyspieszonego zwrotu podatku. To wnioski z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 1292/14.