Wydawnictwo

Kiedy można zastosować stawkę 5% na dostawy książek i czasopism

Najniższa (poza stawką 0%) stawka podatku od towarów i usług wynosi 5%. Z opodatkowania tą preferencyjną stawką korzystają m.in. dostawy niektórych książek i czasopism. Sprawdź, kiedy można zastosować taką stawkę.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Jakie usługi związane z nieruchomościami trzeba wliczyć do limitu zwolnienia podmiotowego

Księgowi rozliczający m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe świadczące usługi w zakresie lokali mieszkalnych alarmują, że mają kłopoty z prawidłowym skorzystaniem ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprawdź szczegóły.

Ubezpieczenia

Czy wszystkie usługi ubezpieczeniowe podlegają VAT

Jak obecnie należy rozliczać usługi pomocnicze i pośrednictwa do usług finansowych? Sprawdź to!

Transport

Czy śródlądowy transport pasażerski korzysta z obniżonej stawki VAT?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule tylko z pozoru jest sprawą prostą. I chociaż z załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika, że do tego typu usługi, stosuje się stawkę 8%, to organy skarbowe postanowiły, że tak prosto i łatwo nie będzie. Sprawdź szczegóły.

Zobacz, czy usługi pośrednictwa w transporcie mogą korzystać z preferencji

Zastosowanie stawki w wysokości 0% do usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego, jest możliwe tylko pod warunkiem posiadania dokumentów wymienionych w art. 85 ust. 5 ustawy o VAT.

Stosowanie obniżonych stawek VAT – transport śródlądowy

Od jakiegoś czasu organy podatkowe położone w miejscowościach z popularnym transportem pasażerskim rzecznym lub morskim, zaczęły kwestionować stawkę 8% na usługi transportu śródlądowego. Nad morzem problem dotyczy głównie rejsów w celu nurkowania i łowienie ryb.

Samorząd

Poznaj sposób, w jaki jednostki samorządu terytorialnego mogą ustalać prewspółczynnik

W ostatnim czasie szczególnym celem ataków fiskusa stały się jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach, gdy działają jako podatnicy VAT, a więc też potencjalnie mogą odliczać. Na szczęście na drodze fiskusa stanął NSA, który zajął korzystne dla podatników stanowisko. Poznaj szczegóły. 

Zobacz, kiedy gmina działa w charakterze podatnika VAT

Nie wszystkie wykonywane przez gminę czynności można uznać za działalność publiczną. Gminy wciąż nie wiedzą, czy zwrot kosztów związanych z prowadzeniem postępowania o rozgraniczenie nieruchomości jest opodatkowane.

Poligrafia

Jaką stawką VAT objąć druk ulotek dla unijnego kontrahenta

Przedsiębiorcy z branży poligraficznej świadczący usługi dla nabywców z innych krajów mają wątpliwości, jaką stawkę VAT zastosować do sprzedawanych usług.

Najem

Zobacz, jak rozliczyć wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe

W okresie świąt i ferii zimowych, w niektórych regionach kraju znacznie wzrasta ilość wynajmowanych nieruchomości. Trzeba pamiętać, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe. Stosowanie tego zwolnienia budzi jednak wiele wątpliwości.

Jak rozliczyć VAT od zaliczek na poczet umowy wynajmu?

 Opodatkowanie umowy wynajmu niezmiennie rodzi spory pomiędzy organami KAS a podatnikami. Po latach sporów o stawkę VAT dotyczącą głównie kwestii odprzedaży i pośrednictwa przy wynajmie na cele mieszkaniowe, nowym „tematem” kontroli stał się zaś moment powstania obowiązku podatkowego. Jest to o tyle istotne, że najem jest objęty szczególnym momentem jego powstania.

Zobacz, jakie praktyczne kłopoty powstają przy rozliczaniu najmu prywatnego

W ostatnim czasie fiskus kwestionuje opodatkowanie ryczałtem 8% PIT najmu prywatnego. Organy twierdzą bowiem, że te najmy powinny być rozliczone w ramach działalności gospodarczej, zdając sobie doskonale sprawę, że większość wynajmujących nie posiada faktur kosztowych (których nie zbierali rozliczając się przychodowym ryczałtem) lub nie zadeklarowało podatku liniowego w ramach tego źródła przychodu. Także jednak na gruncie VAT można się wciąż (mimo wielu sporów i wyroków) spotkać z problemami opodatkowania wynajmu, będącymi w sferze zainteresowania fiskusa.

Marketing

Sprawdź, kiedy wydanie towarów w ramach akcji marketingowej podlega VAT

Wynagrodzenie podatnika za usługi marketingowe obejmuje najczęściej koszt nabycia towarów promocyjnych. Czy w tej sytuacji wydanie towarów uczestnikom akcji marketingowych jest opodatkowane VAT? Sprawdź szczegóły.

Kultura

Kto może zastosować zwolnienie od VAT przy świadczeniu usług kulturalnych

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi kulturalne świadczone przez niektóre podmioty. Zakres tego zwolnienia budzi liczne wątpliwości księgowych. Poznaj szczegóły.

Komis

Jak poprawnie kwalifikować czynności wykonywane w ramach umowy komisu

Chociaż umowa komisu jest uregulowana w Kodeksie cywilnym zgodnie, z którym jest to usługa, to jednak przepisy kodeksowe nie wpływają na podatkową kwalifikację tej czynności. Czy według przepisów ustawy o VAT, czynności wykonywane w ramach zawartej umowy komisu są dostawą towarów, czy może świadczeniem usług?

Informatyka

Zobacz, kiedy wykryć obowiązek podatkowy przy abonamentowej usłudze komputerowej

Księgowi wciąż nie wiedzą, kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi polegającej na korzystaniu z abonamentu, w zakresie autorskich programów komputerowych. Jak, zatem i kiedy należy rozliczać takie czynności?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży licencji

Księgowi z szeroko rozumianej branży usług informatycznych mają wątpliwości odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży licencji.

Import towarów

Zobacz, jak rozliczyć import samochodów

Rośnie ilość sprowadzanych używanych samochodów. I o ile z wewnątrzwspólnotowym nabyciem pojazdu księgowi sobie radzą, to już ich import sprawia kłopoty. Wszystko przez to, że pojazdy te często odbierane z portów w innym kraju UE. Sprawdź, jak rozliczyć taką sytuację.

Zobacz, jak mały podatnik odlicza VAT przy imporcie towarów

 Mały podatnik może zasadniczo odliczyć VAT dopiero po zapłacie należności. Powstaje pytanie, czy prawo to przysługuje mu także w sytuacji, gdy importuje towar a płatność podatku spoczywa na sprzedawcy.

Hotelarstwo

Dowiedz się, jaką stawką objąć usługi świadczone przez hotel

Hotele świadczą całą gamę usług dodatkowych takich jak SPA czy fitness. Czy prawidłowe jest traktowanie możliwości korzystania ze SPA czy fitnessu, jako elementu kompleksowej usługi hotelowej?

Handel towarowy

Sprawdź, jak rozliczyć usługi promocji towarów

Przedsiębiorcy z branży FCMG którzy wstawiają swoje produkty do marketów, często kupują usługę dodatkowej promocji swoich towarów. Świadczy ją sklep m.in. poprzez właściwe wyeksponowanie towaru na półkach. Czy z faktury za promocję towarów („usługi półkowe”) podatnik może odliczyć VAT?

Sprawdź, jak bezpiecznie rozliczyć udzielenie rabatu potransakcyjnego

Często zdarza się, iż po wystawieniu faktury wartość wykazanej w niej sprzedaży jest wyższa od rzeczywistej kwoty transakcji.  Jest tak m.in. wtedy, gdy klient wynegocjuje u sprzedawcy tzw. rabat potransakcyjny. Rozliczenie tej operacji do celów VAT wymaga spełnienia określonych ustawowo warunków, a odstępstwo od nich jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Jakie są podatkowe skutki gwarancyjnej wymiany towaru

Wymiana przez dostawcę wadliwej rzeczy na wolną od wad w ramach gwarancji, nie jest nową dostawą towaru. Dlatego też nie podlega opodatkowaniu VAT. Sprawdź, czy możesz odliczyć VAT naliczony przy zakupie nowego towaru, który wydajesz klientowi w ramach gwarancji.

Handel i zarządzanie nieruchomościami

Jak poprawnie ustalić podstawę opodatkowania w przypadku dostaw budynków lub budowli

W ustawie o VAT istnieje przepis szczególny dotyczący ustalania podstaw opodatkowania dla dostaw budynków lub budowli. Jednak w praktyce zastosowanie tej regulacji może być kłopotliwe. Zobacz, jak zrobić to prawidłowo.

Jak rozliczyć sprzedaż nabytych nieruchomości

Przepisy ustawy o VAT pozwalają na zwolnienie z podatku niektórych transakcji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. W zależności od stanu faktycznego może być jednak różna podstawa prawna takiego zwolnienia.  

Czy dostawa wyodrębnionych lokali jest zwolniona od podatku?

W praktyce często się zdarza, że nowe lokale powstają na skutek wyodrębnienia ich w istniejącej już nieruchomości. Istnieją wątpliwości czy dostawy takich lokali mogą korzystać ze zwolnień od VAT obejmujących dostawy budynków, budowli lub ich części. Sprawdź szczegóły.

Gastronomia

Jak poprawnie rozliczać VAT w gastronomii

Gastronomia to działalność produkcyjno-usługowa, obejmująca prowadzenie restauracji, barów itp. W ramach tak rozumianej działalności gastronomicznej są przede wszystkim świadczone usługi związane z wyżywieniem. Sprawdź, jak poprawnie rozliczać taką działalność.

Czy już niedługo upadnie zakaz odliczenia VAT od z gastronomii i noclegu

Od początku obowiązywania unijnego VAT w Polsce obowiązuje bezwzględny zakaz odliczenia od nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z pewnymi wyjątkami). Taka sytuacja może jednak się wkrótce zmienić.

Farmaceutyka

Sprawdź, czy zezwolenie na wywóz leków wpływa na prawo do odliczenia VAT naliczonego

W ostatnim czasie Krajowa Administracja Skarbowa, bada nowy sposób na sięgnięcie do kieszeni podatników. Tym razem, jak donoszą zaniepokojeni eksporterzy leków z Polski, kwestionowane jest odliczenia, przez podmioty zagraniczne będące polskimi podatnikami VAT odliczenia z tytułu zakupu leków w Polsce wywożonych następnie wewnątrzwspólnotowo. Dzieje się tak z uwagi na brak zezwolenia na wywóz, co prowadzić ma do nieważności czynności prawnej.

Działalność usługowa

Kwoty otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze wyznaczają obowiązek podatkowy

Prawidłowo ustalony moment powstania obowiązku podatkowego jest istotny zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy. Dla pierwszego z nich wyznacza okres rozliczenia VAT należnego – a dla drugiego – odliczenia podatku. 

Budownictwo

Sprawdź, jak poprawnie ustalić podstawę opodatkowania w usługach budowlanych

Podstawa opodatkowania i stawka podatku to elementy konstrukcyjne ściśle ze sobą związane. Trzeba pamiętać, że to właśnie czynniki stanowiące element podstawy opodatkowania, determinują zakres stosowania poszczególnych stawek do różnego rodzaju prac budowlanych.

Jak ustalić datę wykonania usługi sporządzenia oceny technicznej budynku?

Pytanie: Spółka świadcząca usługi projektowe wykonała prace związane oceną techniczną budynku, który ma być remontowany. W związku z tym 25 sierpnia 2018 r. została wysłana do odbiorcy usługi opinia techniczna budynku. W dniu 15 września 2018 r. zleceniodawca zaakceptował wykonaną usługę po wszystkich wcześniejszych uwagach i w związku z tym zleceniobiorca 15 września 2018 r. wystawił fakturę za usługę z taką samą datą sprzedaży. Czy datą wykonania usługi jest moment ostatecznego zatwierdzenia prac przez zleceniodawcę, czy moment pierwotnego przekazania projektu przez zleceniobiorcę (w powyższym przypadku 25 sierpnia 2018 r.)? Jak należy postąpić w przypadku, gdy usługa została wykonana (sporządzono opinię techniczną lub wykonano projekt), ale nie została zaakceptowana przez odbiorcę (należy uzupełnić projekt do wymaganego przez klienta) i nanoszenie poprawek trwa przez dłuższy czas np. pół roku? Czy przez te pół roku nie powstaje nam obowiązek podatkowy?

Uwaga: uzbrojenie terenu sprzedawanej prywatnie działki może oznaczać konieczność zapłaty VAT

Od wielu lat trwa spór z fiskusem o to, kiedy sprzedaż prywatnej nieruchomości skutkuje uzyskaniem statusu podatnika VAT i koniecznością zapłaty podatku. Języczkiem u wagi jest tutaj definicja działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Agroturystyka

Jak rozliczać usługi agroturystyczne w VAT

W okresie ferii zimowych wzrasta zainteresowanie usługami agroturystycznymi. Z prowadzeniem tego typu gospodarstw mogą się wiązać ważne skutki podatkowe – w tym również na gruncie przepisów ustawy o VAT.