Zobacz, kiedy gmina może odliczyć VAT stosując prewspółczynnik metrażowy od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Mimo kształtowania się w ostatnich miesiącach raczej korzystnej dla podatników linii orzeczniczej sądów administracyjnych, wciąż niejednokrotnie wydawane są wyroki negujące prawo do zastosowania w odniesieniu do wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną klucza odliczenia opartego na liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody/odebranych ścieków.

Czy MOPS musi rejestrować na kasie obiady wydawane w stołówce?

Opłaty za usługi wyżywienia podopiecznych MOPS w stołówkach muszą, być rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych. Obowiązek ewidencjonowania kwot wpływających z tytułu opieki oraz pobytu w domu samopomocy zależy z kolei od tego, czy zostały one uregulowane gotówką, czy też przelewem. 

Zobacz, czy aport gminnej nieruchomości do spółki podlega VAT

Jednostka samorządowa będąca podatnikiem VAT, która wnosi aport do spółki (zarówno kapitałowej, jak i osobowej czy cywilnej), musi opodatkować go, stosując stawkę właściwą dla przedmiotu takiego wkładu.

Sprawdź, jakie czynności świadczone przez samorząd nie podlegają VAT

Aby dostawa towarów czy też odpłatne świadczenie usługi podlegało VAT – niezbędne jest zaistnienie dwóch elementów. Pierwszym z nich jest wystąpienie w danej sytuacji czynności, która ma być opodatkowana przedmiotowo tym podatkiem. Drugim, jest dokonanie tej czynności, przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT. Jeśli jednak nawet oba warunki są spełnione, to opodatkowanie może nie wystąpić.

Sprawdź, czy gmina odliczy VAT od wydatków na szkołę

Gminy ponoszą różnorodne wydatki na gminne szkoły. Do najczęstszych tego typu wydatków, które generują duże kwoty podatku naliczonego do ewentualnego odliczenia, należą remonty czy też wymiana istniejących urządzeń (np. grzewczych) na nowe. Księgowi rozliczający takie jednostki wciąż mają wątpliwości co do tego, czy gmina może odliczyć VAT od takich wydatków.

Sprawdź, jakie czynności świadczone przez samorząd nie podlegają VAT

Aby dostawa towarów czy też odpłatne świadczenie usługi podlegało VAT – niezbędne jest zaistnienie dwóch elementów. Pierwszym z nich jest wystąpienie w danej sytuacji czynności, która ma być opodatkowana przedmiotowo tym podatkiem. Drugim, jest dokonanie tej czynności, przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT. Jeśli jednak nawet oba warunki są spełnione, to opodatkowanie może nie wystąpić.