RACHUNKOWOŚĆ

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

W 2018 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdy ich przychody za 2017 rok wyniosą, co najmniej 2.000.000 euro, czyli po przeliczeniu

Badanie sprawozdań finansowych

Każde sprawozdanie finansowe na życzenie jednostki może zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W niektórych jednak sytuacjach istnieje obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych.