Złożone usługi szkoleniowe są zwolnione od VAT

Usługi wchodzące w skład usługi szkoleniowej są zwolnione od VAT, jeśli ich celem jest zapewnienie kompleksowej usługi szkoleniowej, a nie uzyskanie dodatkowego dochodu. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej (nr IPTPP1/443-760/13-6/Mg).

Zmiana sposobu korzystania z samochodu wymaga korekty deklaracji VAT-26

Pytanie: Podatnik prowadzi działalności gospodarczą na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi odliczania VAT od samochodów osobowych została złożona do urzędu skarbowego deklaracja VAT-26 oraz jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu do zgłoszonego samochodu. W jakim okresie od złożenia deklaracji VAT-26 można przejść na mieszany sposób wykorzystywania samochodu? Czy należy oddać odliczony VAT od zakupów do samochodu, do którego była prowadzona ewidencja? Czy w przypadku wykorzystywania w mieszany sposób samochodu kwota odpowiadająca 50% nieodliczonej kwoty VAT będzie stanowiła koszt podatkowy?

Wniesienie wartości niematerialnej aportem może być neutralne w VAT

Pytanie: Fundacja Rozwoju Regionalnego pomaga w tworzeniu spółek kapitałowych. W związku z tym będzie mieć do czynienia z następującymi sytuacjami:1. Osoba fizyczna lub prawna wnosi do spółki aportem know-how i w zamian obejmuje udziały (powyżej 50%). Fundacja wnosi pieniądze i obejmuje resztę udziałów.2. Osoba fizyczna lub prawna wnosi do spółki aportem know-how i w zamian obejmuje udziały (powyżej 50%). Fundacja wnosi pieniądze i obejmuje resztę udziałów. W związku z zapotrzebowaniem na kapitał fundacja obejmuje udziały powyżej ich ceny nominalnej – różnica ujmowana jest na kapitał zapasowy, w związku z czym powstaje AGIO.Jakie skutki dla stron umowy wystąpią z tytułu obowiązku podatkowego w VAT?

Ulga na złe długi chroni interesy fiskusa

Zmiana w 2013 roku przepisów o uldze na złe długi spowodowała pogorszenie sytuacji podatników m.in. będących kontrahentami podmiotów w upadłości.

Sprzedaż mieszkania po dwóch latach od zasiedlenia bez podatku

Pytanie: Firma zajmuje się działalnością remontowo-budowlaną. W jednej z kamienic nadbudowała dwa dodatkowe piętra. Wydzielone zostały lokale mieszkalne i trwają prace wykończeniowe. Mieszkania będą sprzedane z VAT. Czy istnieje możliwość skorzystania z jakiegoś zwolnienia przy sprzedaży? Czy np. po upływie określonego czasu takie mieszkania mogą być sprzedane bez podatku?

Skutki wyższej sprzedaży mogą być kłopotliwe dla przedsiębiorcy

Podatnicy muszą na bieżąco kontrolować wysokość osiąganych w trakcie roku obrotów. Przekroczenie ustalonych w przepisach limitów skutkuje m.in.: utratą prawa do stosowania zwolnienia podmiotowego czy zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Płatność kradzioną kartą jest opodatkowana VAT

Kwota otrzymana od emitenta skradzionej karty kredytowej gwarantującego wypłatę sumy, którą miała zapłacić osoba posługująca się kradzioną kartą – stanowi wynagrodzenie świadczące o odpłatnej dostawie towarów.

Przy zwrocie towarów korygujemy VAT w okresie otrzymania faktury korygującej

Pytanie: W styczniu firma kupiła na potrzeby działalności gospodarczej materiały z odwrotnym obciążeniem VAT. Na podstawie otrzymanej faktury został naliczony i wykazany VAT należny i jednocześnie został on odliczony w deklaracji VAT-7 za styczeń. W kwietniu część materiałów została zwrócona sprzedawcy, który wystawił fakturę korygującą in minus. Czy należy skorygować deklarację VAT za styczeń, pomniejszając VAT należny i jednocześnie w tej samej deklaracji VAT pomniejszając VAT naliczony? Czy należy wykonać to w innym terminie i deklaracji?

Przy sprzedaży w sieci obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy

Pytanie: Podatnik VAT czynny handluje artykułami i częściami samochodowymi w ramach sprzedaży prowadzonej przez Internet (Allegro). W ramach takiej sprzedaży zdarza się, że klient zapłaci za towar w godzinach wieczornych, kupując towar na Allegro, z tytułu której to transakcji podatnik otrzymuje zapłatę przed dostawą na rzecz zamawiającego. Podatnik następnego dnia zamawia towar, którego dostawa na jego rzecz nastąpi w kolejnym dniu, po czym tego samego dnia lub następnego towar jest wysyłany wraz z fakturą lub paragonem (dokumenty sprzedaży) do klienta. Towar do klienta najczęściej dostarczony jest dnia następnego lub drugiego dnia od wysyłki. Zdarza się, że klient rezygnuje z zakupu, a wtedy towar wraz z dokumentem zakupu wraca do podatnika. Bywa również, że przesyłka jest awizowana i klient odbiera ją po 1–2 tygodniach albo nie odbiera i wtedy przesyłka wraca do podatnika. W związku z takimi okolicznościami powstają następujące pytania:1. W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT?2. Kiedy należy dokonywać korekty przy zwrotach towaru po rezygnacji z zakupu lub przy zwrotach z uwagi na brak odbioru towaru przez klienta i w jakim miesiącu rejestrować te zdarzenia do celów VAT?3. Co należy zrobić z VAT w sytuacji zwrotu towaru, za który klient zapłacił przy jego zamawianiu przez Internet?4. Jak potraktować wpłatę za konkretny towar, czy jako zaliczka na poczet dostawy, czy jako zapłata za towar?5. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy VAT, jeżeli klient zamówi towar za pobraniem, który jest mu wysyłany przez przewoźnika wraz dokumentami sprzedaży np. 20 lutego, a klient odbierze go np. 25 lutego lub 3 marca, czy następuje to w dniu przekazania przesyłki kurierowi, czy dopiero w dniu faktycznego dostarczenia towaru klientowi?

Przy przekazywaniu nagród trzeba zapłacić VAT

Kompleksowa usługa marketingowa powiązana z wydawaniem w jej ramach nagród powinna być rozdzielona do celów VAT na część dotyczącą dostawy towarów oraz część związaną ze świadczeniem usług marketingowych. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt I FSK 474/13.