Czynności wykonywane przez JST w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej bez VAT

Zgodnie z dotychczasową jednolitą linią interpretacyjną organów podatkowych, czynności wykonywane przez JST w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej podlegały ustawie o VAT.

Cała prawda o uszczelnianiu VAT – czyli dlaczego jest źle, skoro jest tak dobrze

Resort finansów chwali się wyłącznie rosnącymi wskaźnikami z wpływów z VAT, a milczy na temat jeszcze szybciej rosnących wskaźników jego nieściągalności. Co gorsza, ofiarami uszczelniania systemu podatkowego stają się legalnie działający bądź nieświadomi uczestnictwa w karuzeli VAT przedsiębiorcy. Na europejskim forum stawia się w tej kwestii nawet za wzór do naśladowania.

SLIM VAT – pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców

Zmiany w VAT w ramach projektu SLIM VAT będą wprowadzane w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe. Poznaj szczegóły!

Już obowiązują zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

W dniu 1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa wprowadza długo oczekiwany pakiet zmian dotyczących VAT tzw. Quick Fixes. Tym samym do systemu VAT zostały zaimplementowane rozwiązania wynikający z dyrektywy UE 2018/1910. Dotychczas tylko w niektórych państwach członkowskich (w tym w Polsce) obowiązywały przepisy określające szczególne zasady opodatkowania dostaw towarów do tzw. magazynów typu call-off stock znajdujących się na terytorium innych państw członkowskich. Od 1 stycznia 2020 r. miało się to zmienić, gdyż od tego dnia przepisami art. 17a dyrektywy 2006/112 wszystkie państwa członkowskie stały się obowiązane do wprowadzenia przepisów określających procedury magazynów typu call-off stock. W Polsce przepisy te wprowadzone zostały ze znacznym opóźnieniem. Mowa tu o art. 13a-13l ustawy o VAT. Przepisy te określają: procedurę magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju (a więc procedurę mającą zastosowanie w przypadku towarów przemieszczanych z innych państw członkowskich do Polski, procedurę magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a więc procedurę mającą zastosowanie w przypadku towarów przemieszczanych z Polski do innych państw członkowskich.

Już jest interpretacja ogólna ministra finansów w sprawie braku opodatkowania towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, tworzy ramy prawne dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę-osobę fizyczną, od momentu jego śmierci, do czasu ustalenia jego następców prawnych i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa.

Już obowiązują zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

W dniu 1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa wprowadza długo oczekiwany pakiet zmian dotyczących VAT tzw. Quick Fixes. Tym samym do systemu VAT zostały zaimplementowane rozwiązania wynikający z Dyrektywy UE 2018/1910.

Praktyczne zasady wdrażania i funkcjonowania CN w zakresie identyfikacji towarów oraz PKWiU z 2015 roku w zakresie usług

Z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikacji towarów i usług poprzez zastąpienie PKWiU z 2008 roku w odniesieniu do towarów, unijną Nomenklaturą Scaloną (CN) i PKWIU 2015 w odniesieniu do usług.

Najważniejsze zmiany stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Przepisy określające nowe stawki podatku VAT weszły w życie 1 listopada 2019 r. Są jednak stosowane dopiero od 1 lipca 2020 r.

Techniczne przystosowania systemu informatycznego do nowego JPK_VAT – prawdziwe wyzwanie dla biur rachunkowych

Przed biurami rachunkowymi bardzo dużo wyzwań związanych z wdrożeniem od października 2020 roku nowej struktury JPK_VAT. Problemy mogą wystąpić m.in. pod względem komunikacji polegającej na przekazaniu klientom, w jaki sposób mają zaznaczać w dokumentach sprzedaży konkretne grupy towarów i usług. Nasz ekspert zaprezentował kilka przydatnych wskazówek ułatwiających wdrożenie nowych rozwiązań.